Contributie

Onderstaande tarieven zijn vastgesteld bij de ALV (Algemene Leden Vergadering) van dit jaar en gelden per 1 april.


Tarieven:

Soort lidmaatschap Kosten Frequentie
Gewoon lid * € 33,00 per maand
Trimzwemmen ** € 19,00 per maand
Ondersteunend lid (donateur) € 8,50 per maand
Ondersteunend lid met startkaart *** € 16,50 per maand
* Onder gewoon lid valt iedereen behalve de trimzwemmers en de zwemlessers.
** Trimzwemmers kunnen 1x per week zwemmen op de tijd zoals aangegeven bij trainingstijden.
*** Aanvraag via bestuur.
Kledingfonds startkaarthouders, voor toelichting zie hier. € 1,00 per maand
Overige contributies Kosten Frequentie / wanneer
Inschrijfgeld € 15,00 eenmalig bij inschrijving
Contributie KNZB * € 19,00 per kalenderjaar
Startkaart (zwemmen/waterpolo) ** € 35,00 per kalenderjaar
Administratie kosten € 2,50 per factuur
* Verplicht voor alle leden.
** Kaarten worden niet standaard aangevraagd.
Gezinskortingen Korting per gezin
3 Gezinsleden € 3,75 per maand
4 Gezinsleden € 6,25 per maand

 

Bij vragen over je lidmaatschap, kosten en/of geïncasseerde contributies, stuur je vraag naar leden@ezc-online.nl.

Voorbeeld contributie sterrenplan

Wanneer u uw zoon/dochter wilt aanmelden voor het volgen van de sterrenplan lessen bij EZC dan ziet de contributie er als volgt uit:

Eenmalig:

inschrijfgeld á € 15,00 – bij inschrijving, via automatische incasso bij eerste contributie inning,

Maandelijks:

maandcontributie á € 33,00 – 10 keer per jaar, behoudens de maanden juli en augustus.

Per kalenderjaar:

KNZB contributie á € 19,00 – bij inschrijving via automatische incasso bij eerste contributie inning of in januari via automatische incasso.

Dit betekent: 1e maand: € 67,00 2e en daaropvolgende maanden: € 33,00

Voorbeeld contributie trimzwemmen

Wanneer u uw zoon/dochter of uzelf wilt aanmelden voor het trimzwemmen bij EZC dan ziet de contributie er als volgt uit:

Eenmalig:

inschrijfgeld á € 15,00 – bij inschrijving, via automatische incasso bij eerste contributie inning,

Maandelijks:

maandcontributie á € 19,00 – 10 keer per jaar, behoudens de maanden juli en augustus.

Per kalenderjaar:

KNZB contributie á € 19,00 – bij inschrijving via automatische incasso bij eerste contributie inning of in januari via automatische incasso.

Dit betekent:

1e maand: € 52,00 2e en daaropvolgende maanden: € 19,00

Voorbeeld contributie zwemmen en waterpolo

Wanneer u uw zoon/dochter of uzelf wilt aanmelden voor het zwemmen (selectie/NSG/Masters) of waterpolo bij EZC dan ziet de contributie er als volgt uit:

Eenmalig:

inschrijfgeld á € 15,00 – bij inschrijving, via automatische incasso bij eerste contributie inning,

Maandelijks:

maandcontributie á € 33,00 – 10 keer per jaar, behoudens de maanden juli en augustus.

Per kalenderjaar:

KNZB contributie á € 19,00 – bij inschrijving via automatische incasso bij eerste contributie inning of in januari via automatische incasso.

Startkaart á € 35,00 – bij inschrijving via automatische incasso bij eerste contributie inning of in januari via automatische incasso. Dit is slechts van toepassing wanneer er deel genomen wil worden aan wedstrijden en leeftijd 12 jaar of ouder is.

Dit betekent: 1e maand: € 67,00 (€ 102,00 in geval als er deelgenomen wordt aan wedstrijden) 2e en daaropvolgende maanden: € 33,00


Belangrijke punten m.b.t. de contributie(s):

  • Het betalen van de contributie’s kan slechts middels automatische incasso. Indien dit wegens bijzondere reden niet mogelijk is dan kan de penningmeester een uitzondering maken. Er zal dan een factuur verzonden worden waarbij administratiekosten (€ 2,50 / factuur) in rekening worden gebracht.
    • De contributie wordt maandelijks (september t/m juni) middels de machtiging automatische incasso geïncasseerd op de 15e van de maand.
  • EZC hanteert een contributie seizoen van 10 maanden, deze loopt van september t/m juni. Over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd i.v.m. vakanties.
  • Wanneer er lessen/trainingen uitvallen door vakanties, feestdagen of doordat er geen badwater gehuurd kan worden bij de Enschedese Zwembaden dan wordt dit niet gecompenseerd.
  • De KNZB contributie en startkaart kosten zijn onder voorbehoud en worden per kalenderjaar vastgesteld tijdens de ALV. De kosten zijn voor het hele kalenderjaar ongeacht de duur van het lidmaatschap en worden in januari of bij inschrijving in rekening gebracht.
  • Zaken met betrekking tot de contributie worden via nieuwsberichten op de site geplaatst.

Storno’s & contributieachterstanden:

  • Wanneer de contributie(s) niet betaald worden dan worden er twee herinneringen verstuurd. Na de tweede herinnering kan overgaan worden tot het opeisen van de contributie(s) via gerechtelijke wegen. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van het lid dat in gebreke is.
  • Indien geïncasseerde contributies onterecht gestorneerd worden, dan wordt er bij het versturen van de herinneringen de contributie vermeerderd met administratiekosten.