Contributie zwemles

Onder de pagina contributie staan alle belangrijke informatie betreft de contributie en de voorwaarden en toelichting. Hieronder staat slechts een opsomming van de kosten ter verduidelijking.

Eenmalig:
inschrijfgeld á € 15,00 – bij inschrijving, via automatische incasso bij eerste contributie inning,
diplomageld á € 12,50 – contant bij diploma zwemmen,

 

Maandelijks:
maandcontributie á € 31,00 – 10 keer per jaar, behoudens de maanden juli en augustus.

 

Per kalenderjaar:
KNZB contributie á € 19,00 – bij inschrijving via automatische incasso bij eerste contributie inning of in januari via automatische incasso.

 

Dit betekent:
1e maand: € 65,00
2e en daaropvolgende maanden: € 31,00