Opzegtermijn lidmaatschap

Posted on juni 10, 2017

Beste leden,

Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) is gesproken over de opzegtermijn van het lidmaatschap. Volgens de statuten is dat 1 jaar in de praktijk kon dit maandelijks. Dit is een verwarrende situatie vanwege 2 redenen:

1) Bij waterpolo schrijf je je als team in en je wilt ook graag samen het seizoen uitspelen en
2) Op basis van het aantal leden rond juni wordt voor het seizoen erop water ingekocht.

Veel opzeggingen in de loop van het jaar geven dan direct financiële tekorten aangezien gehuurd water niet zomaar teruggegeven kan worden. De ALV heeft op verzoek van het bestuur besloten om de opzegtermijn 2x per jaar te maken voor startkaarthouders: eind juni (= einde seizoen) en eind december (winterstop). Middels een startkaart kunt u in competitieverband meedoen met het zwemmen en waterpolo. Natuurlijk blijven we rekening houden met bijzondere groepen en omstandigheden:

1) Zwemles blijft per maand opzegbaar,
2) Sterrenplan blijft per maand opzegbaar (deze groep doet niet structureel mee aan wedstrijden)
3) Bij verhuizing kan het bestuur een andere termijn bepalen en
4) Andere bijzondere omstandigheden te beoordelen door het bestuur. Als in geval van ziekte langere tijd niet mee getraind kan worden kan het bestuur de contributie tijdelijk verlagen.

Als u het niet eens bent met deze wijziging kunt u tot juni 2017 gebruik maken van de gewoonte die ontstaan is om het lidmaatschap per eind juni te beëindigen. Indien u zich vanaf de maand juli afmeld dan wordt dit verwerkt per eind december. Dit kan middels de website of middels een bericht aan leden@ezc-online.nl.
Indien u twijfelt of u een startkaarthouder bent en of bovenstaande verduidelijking voor u geldt dan kunt een bericht sturen aan leden@ezc-online.nl.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,
Herbert Wormeester (voorzitter)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *