Nieuwsberichten

  Trainingstijden en start seizoen 2017-2018

  Geplaatst door op augustus 13, 2017 | 0 reacties

  Trainingstijden en start seizoen 2017-2018

  Beste leden, ouders van, We zijn volop aan het genieten van een welverdiende zomervakantie, maar voor je het weet staat het nieuwe seizoen weer voor de deur. De trainingstijden zijn inmiddels rond en zijn als volgt hieronder weergegeven. Uit zowel kostenoverwegingen als verschoven uren door het teruglopen van de zwemles, zijn er anders dan in andere jaren een flink aantal veranderingen in het rooster. De trainingen (verenigingsbreed) zullen starten op maandag 4 september. Voor alle trainingen van dag-tot-dag en alle wijzigingen op het onderstaande rooster (bijvoorbeeld i.v.m. vakanties), zie hier. PDF versie van trainingsoverzicht: trainingsrooster 2017-2018 Heren- en damesselectie waterpolo Voor de waterpolo heren- en damesselectie zullen de trainingen starten op dinsdag 22 augustus met een aantal zwemtrainingen. Voor anderen dan de selectiespelers is deelname aan deze training slechts mogelijk in overleg met aanvoerder(s) herenselectie (Koen Barske of Paul van den Berg) of trainer damesselectie (Koen Barske/Rolf Freese of Pim Gezel)....

  lees meer

  Opzegtermijn lidmaatschap

  Geplaatst door op juni 10, 2017 | 1 reactie

  Opzegtermijn lidmaatschap

  Beste leden, Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) is gesproken over de opzegtermijn van het lidmaatschap. Volgens de statuten is dat 1 jaar in de praktijk kon dit maandelijks. Dit is een verwarrende situatie vanwege 2 redenen: 1) Bij waterpolo schrijf je je als team in en je wilt ook graag samen het seizoen uitspelen en 2) Op basis van het aantal leden rond juni wordt voor het seizoen erop water ingekocht. Veel opzeggingen in de loop van het jaar geven dan direct financiële tekorten aangezien gehuurd water niet zomaar teruggegeven kan worden. De ALV heeft op verzoek van het bestuur besloten om de opzegtermijn 2x per jaar te maken voor startkaarthouders: eind juni (= einde seizoen) en eind december (winterstop). Middels een startkaart kunt u in competitieverband meedoen met het zwemmen en waterpolo. Natuurlijk blijven we rekening houden met bijzondere groepen en omstandigheden: 1) Zwemles blijft per maand opzegbaar, 2) Sterrenplan blijft per maand opzegbaar (deze groep doet niet structureel mee aan wedstrijden) 3) Bij verhuizing kan het bestuur een andere termijn bepalen en 4) Andere bijzondere omstandigheden te beoordelen door het bestuur. Als in geval van ziekte langere tijd niet mee getraind kan worden kan het bestuur de contributie tijdelijk verlagen. Als u het niet eens bent met deze wijziging kunt u tot juni 2017 gebruik maken van de gewoonte die ontstaan is om het lidmaatschap per eind juni te beëindigen. Indien u zich vanaf de maand juli afmeld dan wordt dit verwerkt per eind december. Dit kan middels de website of middels een bericht aan leden@ezc-online.nl. Indien u twijfelt of u een startkaarthouder bent en of bovenstaande verduidelijking voor u geldt dan kunt een bericht sturen aan leden@ezc-online.nl. Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur, Herbert Wormeester...

  lees meer

  Contributie verhoging – mei 2017

  Geplaatst door op mei 8, 2017 | 0 reacties

  Contributie verhoging – mei 2017

  Beste leden, ouders en/of voogden, Zoals besproken en akkoord bevonden in de ALV (Algemene Leden Vergadering) van 10 april zal de contributie per de maand mei geïndexeerd worden. Dit wil zeggen dat de contributies licht zullen stijgen zoals ook diverse uitgaven dit doen vanwege gelijke redenen. De contributies per de maand mei zijn: Algemeen lid (sterrenplan, zwemmen en waterpolo): € 31,00 (ipv € 30,00) Trimzwemmen: € 18,00 (ipv € 17,50) Ondersteunend lid (zonder startkaart) € 8,50 (ipv € 8,25) Ondersteunend lid (met startkaart) € 15,50 (ipv € 15,00) Zwemles Ongewijzigd (€ 31,00) Indien jullie hierover vragen hebben dan kunnen jullie deze stellen via leden@ezc-online.nl. Met vriendelijke groet, Huub Mars EZC...

  lees meer

  Zomerrooster

  Geplaatst door op april 23, 2017 | 0 reacties

  Zomerrooster

  In de periode tot aan de zomervakantie hebben we een periode met aardig wat uitval. En in verband met de meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren is het bad een aantal keer gesloten. Tot en met aanstaande zaterdag 22 april blijft het rooster nog hetzelfde als voorheen. In de meivakantie ma 24 april t/m za 6 mei ziet het rooster er als volgt uit:   Maandag 24 april Uitval Dinsdag 25 april 17.00-18.00: Huidige groepen o11, o13 18.00-19.00: Huidige groepen o15, Dames 3/4, Heren 5 Uitval Damesselectie Woensdag 26 april Uitval Donderdag 27 april Uitval Vrijdag 28 april Uitval Zaterdag 29 april 07.30-11.30 Huidige groepen Uitval 11.30-12.30. o15 sluit aan bij o13 op 10.30-11.30 Maandag 1 mei Uitval Dinsdag 2 mei 17.00-18.00: Huidige groepen o11, o13 18.00-19.00: Huidige groepen o15, Dames 3/4, Heren 5 Uitval Damesselectie Woensdag 3 mei Reguliere training Donderdag 4 mei 20.00-21.00: Gezamenlijk uren alle heren- en damespoloteams Vrijdag 5 mei Reguliere zwemtrainingen 17.45-18.45 en 18.45-19.45 Uitval Dames 3/4, Heren 5 Zaterdag 6 mei 07.30-11.30 Huidige groepen Uitval 11.30-12.30. o15 sluit aan bij o13 op 10.30-11.30   Na de meivakantie gaan we verder met een verkort zomerrooster. Dit houdt een vermindering in uren in voor de seniorenwaterpoloteams (donderdag 21.00-22.15 en vrijdag 19.45-20.45), voor de polojeugd op zaterdag (11.30-12.30) en voor het wedstrijdzwemmen (zaterdag 07.30-08.30). Ook het Sterrenplan wordt op de zaterdagochtend ingekort, waarbij het deel van 8.00 tot 8.30 vervalt. Dit ziet er wekelijks als volgt uit, waarbij alleen de op gewijzigde dagen een indeling wordt gegeven. Alle dagen die geheel hetzelfde blijven als voorheen worden genoemd als regulier: Maandag Reguliere training Dinsdag 17.00-18.00: Polo Jaargangen 2005 en jonger 18.00-19.00: Polo Jaargangen 2001 t/m 2004 19.00-20.30: Damesselectie Woensdag Reguliere training Donderdag 20.00-21.00 Dames 3/4, Heren 5 Vrijdag Zwemtrainingen 17.45-18.45 en 18.45-19.45 Uitval Dames 3/4, Heren 5 Zaterdag 08.30-09.30 Sterrenplan 09.30-10.30 Polo Jaargangen 2005 en jonger 10.30-11.30 Polo Jaargangen 2001 t/m 2004   Gedurende het Hemelvaartsweekend (donderdag 25 t/m zaterdag 27 mei) en het Pinksterweekend (zaterdag 3 t/m 5 maandag juni) vervallen daarnaast ook alle...

  lees meer

  ALV 2017 – maandag 10 april

  Geplaatst door op maart 20, 2017 | 0 reacties

  ALV 2017 – maandag 10 april

  Aan: Leden, ereleden en leden van verdienste, ouders van juniorleden van EZC. Enschede, 20 maart 2017 L.S. Graag nodigen wij u uit voor de Algemeen Ledenvergadering (jaarvergadering) van de Enschede Zwemsport Combinatie. Datum: Maandag 10 april 2017 Aanvang: 20:00 uur Plaats: VV Zuid Eschmarke (zelfde locatie als voorgaande jaren), J.J. van Deinselaan 40, 7541 PE Enschede Agenda: Opening Mededelingen Verslag ALV d.d. 07-03-2016 Jubilea Jaarverslagen 2016 Jaarrekening 2016 en verslag kascommissie Samenstelling bestuur en commissies a.Volgens rooster van aftreden: Herbert Wormeester, herkiesbaar Huub Mars, niet herkiesbaar b. Verder zal het bestuur bestaan uit: Tom Veldhuizen (2018) Bob Dietrich (2019) c. Het bestuur zoekt nog kandidaten om het bestuur mee aan te vullen. Het betreft:    Penningmeester, wegens aftreden Huub Mars dient er een nieuwe penningmeester aangesteld te worden. Werkzaamheden bedragen 1x / 4 wkn bestuursoverleg en ca. 3-5 uur / week werk. Algemeen lid, om de werkzaamheden binnen het bestuur te verdelen en om tot een goed overleg/besluitvorming te komen dienen er algemene bestuursleden te zijn. Werkzaamheden bedragen 1x / 4 wkn bestuursoverleg en ca. 2 uur / week werk. d. Overzicht van portfeuilleverdeling en commissies. Beleid 2017. 2017 is voor EZC een cruciaal jaar, er zullen op 2 vragen een antwoord moeten komen. Ten eerste is onze financiële situatie zeer gevoelig is voor kleine variaties in leden aantal. Het gevolg is dat een paar leden meer of minder van grote invloed is. We kunnen de hoeveelheid zwemwater nauwelijks op deze variatie aanpassen. Ten Tweede is het aantal leden wat de vereniging buiten het bad draaiende houdt, bestuur, administratie etc. te klein geworden. Zonder extra handen kunnen we de vereniging niet de komende jaren overeind houden. Op de ALV zullen we voor deze 2 problemen een oplossing moeten vinden. Ik roep u dan ook dringend op aanwezig te zijn en uw bijdrage te leveren. Begroting 2017 en voorstel contributie Kascommissie 2017 Rondvraag Sluiting (ca. 21:30 uur) De jaarverslagen zullen ca. 1 week voor de ALV op de website worden gepubliceerd, de jaarrekening en de begroting zijn tijdens de ALV in te zien. Tot ziens op maandag 10 april! Met vriendelijke groet, Tom Veldhuizen Secretaris EZC    ...

  lees meer

  ‘Onder de 13’ is kampioen!!

  Geplaatst door op maart 14, 2017 | 0 reacties

  ‘Onder de 13’ is kampioen!!

  Afgelopen zaterdag is ons o13 team onder leiding van Pim Gezel en Limpho van der Lugt kampioen geworden. Met nog twee wedstrijden te gaan staan ze ongeslagen bovenaan. Aansluitend aan de wedstrijd in Losser werd het team in het eigen zwembad gehuldigd. Het feestje werd nadien in de vergaderruimte voortgezet. De ouders hadden een mooi buffet georganiseerd. Jongens en meisjes, Pim en Limpho, Van harte...

  lees meer

  Dropping 03 maart!

  Geplaatst door op februari 9, 2017 | 0 reacties

  Dropping 03 maart!

  lees meer

  NK Masters Maastricht

  Geplaatst door op januari 30, 2017 | 0 reacties

  NK Masters Maastricht

  Dag 1. (Vrijdag) Op vrijdagochtend 20 januari zijn de meeste jongere masters afgereisd naar Maastricht. Zes zeer gemotiveerde zwemmers in twee kleine autootjes. Bij Nijmegen zijn ze elkaar nog even kwijt geweest, maar gelukkig zijn beide auto’s op tijd en ongedeerd aangekomen bij het Geusseltbad in Maastricht. Een mooiere locatie hadden onze zwemmers niet kunnen wensen. Een 25 meterbad met acht banen, tribune op de eerste verdieping met perfect uitzicht op de de races beneden reeds enige tijd bezig. De eerste dag bracht een fijn weerzien met enkele zwemmers uit Haarlem, waar EZC nauwe contacten mee heeft. Al vroeg in de middag mocht Kirsten de Vries als eerst in actie komen van onze zwemmers. Met een mooie persoonlijke record was dit een geweldige voorbode van het weekend. Bijna al onze zwemmers zijn die dag nog in actie gekomen op de 100 vrij en Merel van der Kieft heeft nog even laten zien wat dood gaan is op de 200 meter wisselslag. Ik scheelt even een plaatje: Na een zeer strakke start en geweldige onderwaterface lag Merel al snel op een ruime voorsprong. Helaas heeft zij haar tegenstanders bij de schoolslag de kans gegeven om haar bij te halen. Het was wel een zeer mooie race om getuigen van te hebben mogen zijn en de juiste afsluiting van de eerste dag. Onze zwemmers hadden een bescheiden onderkomen weten te vinden op 15 minuten van het zwembad. In Valkenburg stond dit zes persoonshuisje met zonnebank, sauna, bubbelbad en drie heerlijke tweepersoonsbedden. In de woonkamer knisperende al snel de openhaard. Op dat moment kon de innerlijke zwemmer even verzorgd worden. Met een heerlijke maaltijd met een Oosters tintje zaten onze zwemmers al snel aan de keukentafel een gezellig spelletje te doen om de algemene kennis te testen en elkaar uit te blijven dagen. Snel lagen de eerste zwemmers te slapen om de volgende dag te kunnen presteren. Dag twee begon al vrij vroeg voor enkele van onze nu tot het bot gemotiveerde zwemmers. Zaterdag zou voor de meesten de drukste dag worden. Al snel stond het ontbijt op tafel en de koffiepot te pruttelen. Enkel Merel moest uit bed worden gehaald, want de 200 meter wisselslag was nog niet geheel verwerkt. Na het eerst bakje koffie kon er gekeken worden naar de wedstrijden van de dag. Op het bad aangekomen werden onze zwemmers bijna met gejuich onthaald door Michel Wigbers (oud trainer EZC). Kirsten de Vries en Evelien Terpstra mochten op dag twee starten in de 50 meter rugslag. Evelien liet een zeer mooie start en techniek zien van de race, maar Kirsten stal weer de show met een zeer goed pr. Beide dames mogen terug kijken op een prachtige race. Direct na de dames mocht Joel Dam starten op de 50 meter rugslag, zoals wij Joel allemaal kennen was zijn start bijna te snel. Met krachtige slagen wist hij zijn pr net aan te tikken, maar een nieuw pr zat er nog niet in. In het tweede deel van het middag programma kwam de 100 meter wisselslag aanbod. Hierin starte bijna al onze zwemmers, weer mochten de dames allemaal direct na elkaar starten. Evelien had gekozen voor haar nieuwe rode badpak. Ze leek net een rode streep door haar snelheid, een nieuw pr was dan ook een feit. In de serie...

  lees meer

  Kosten startkaart en contributie KNZB kalenderjaar 2017

  Geplaatst door op januari 7, 2017 | 0 reacties

  Kosten startkaart en contributie KNZB kalenderjaar 2017

  Beste leden en/of ouders/voogden, Allereerst wil ik jullie allen een goed, gezond en sportief 2017 toewensen! Met het aanbreken van een nieuwe kalenderjaar zal er tevens in de maand januari de kalenderjaarlijkse KNZB contributie (€ 19,-) en startkaartkosten (€ 36,- , indien in bezit van een startkaart) in rekening gebracht worden naast de maandelijkse contributie. Beide contributies zullen via de automatische incasso geïncasseerd worden op 15 januari zoals jullie gebruikelijk gewend zijn. Indien er vragen zijn betreft de in rekening gebrachte contributies dan verneem ik dit graag op leden@ezc-online.nl. Met vriendelijke groet, Huub Mars Ledenadministratie...

  lees meer

  Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

  Geplaatst door op december 18, 2016 | 0 reacties

  Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

  lees meer