Lid worden

Direct aanmelden

  • Een gewoon lid kan meedoen aan de EZC jeugdopleiding (Sterrenplan), wedstrijdzwemmen (Zwem-selectie, NSG-selectie en masters), of waterpolo. Bij de keuze trimzwemmen kunt u 1x per week zwemmen. EZC kent een 10-maandlijkse contributieseizoen. Deze loopt van september t/m juni, de maanden juli en augustus wordt in verband met de zomervakantie niet gezwommen. Naast de maandelijkse contributie kent EZC een inschrijfgeld á € 15,00 euro. Ook dienen alle leden (ongeacht zij wel/geen startkaart hebben) de kalenderjaarlijke KNZB contributie te voldoen ten hoogte van € 19,00. De betaling van contributie-, les-, en overige clubgelden kan alleen via een automatische incasso. De contributie wordt maandelijks op de 15e afgeschreven. Bij beëindiging lidmaatschap hanteert EZC diverse opzegtermijnen. 1. Startkaarthouders die deelnemen aan de zwem- & waterpolo competitie/wedstrijden hebben 2 opzeg mogelijkheden. De opzegging kan verwerkt worden per eind december (halverwege seizoen) of juni (einde seizoen). 2. Zwemles, sterrenplan en trimzwemmen (allen niet-startkaarthouder) hebben een opzegtermijn van 1 maand.
  • Een startkaart is nodig om mee te kunnen doen met wedstrijden. Tot en met de leeftijd van 11 jaar is de startkaart gratis, daarna kost het per kalenderjaar € 35,00.
  • Indien u eerder lid bent geweest van een vereniging die aangesloten is bij de KNZB dan beschikt u mogelijk al over een sportlink nummer. Dit is een uniek nummer waarmee wij uw persoonsgegevens op kunnen halen en de aanmelding kunnen vereenvoudigen. Indien u dit nummer hebt dan verzoeken wij u deze hier in te vullen.
  • Wenst lid te worden van de zwemvereniging de Enschedese Zwemsport Cominatie (EZC) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en aanvaardt ook het persoonlijke lidmaatschap van de KNZB met de daaraan verbonden rechten en plichten. Hij/Zij (of ouder/voogd) verklaart door ondertekening geen contributieschulden of andere achterstallige financiële verplichtingen te hebben bij een andere zwemvereniging.

De ledenadministratie is te bereiken via het mailadres leden@ezc-online.nl
 

Proefles

De ledenadministratie is te bereiken via het mailadres leden@ezc-online.nl
 

Wijzigen gegevens

  • Huidige gegevens: Vul hieronder de gegevens in zoals deze bij EZC bekend zijn (niet verplicht).
  • Nieuwe gegevens: Vul hieronder de nieuwe gegevens in (verplicht).

De ledenadministratie is te bereiken via het mailadres leden@ezc-online.nl
 

Beëindigen lidmaatschap

  • Let op: EZC hanteert een tweetal opzegtermijnen, dit afhankelijk waar u mee doet. 1. Startkaarthouders die deelnemen aan de zwem- & waterpolo competitie/wedstrijden hebben 2 opzeg mogelijkheden. De opzegging kan verwerkt worden per eind december (halverwege seizoen) of juni (einde seizoen). 2. Zwemles, sterrenplan en trimzwemmen (allen niet-startkaarthouder) hebben een opzegtermijn van 1 maand.

De ledenadministratie is te bereiken via het mailadres leden@ezc-online.nl