Ereleden en leden van verdienste

Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van vijf stemgerechtigde seniorleden door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd.

Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die op grond bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd.

Zij hebben een speciale plek binnen de club, omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van de zwemclub. Zij hebben de EZC altijd een warm hart toegedragen en velen zijn nog altijd actief betrokken bij EZC!

 

Ere leden Leden van verdienste
Riki Buitink-Haak Hans Ehrhardt
Bob Dietrich Johan Slot
Henk van Haarst Alie van Harsselaar
Johan Hoeksma Corry Indorp
Henk van Keulen Jet Lusink-van Pelt
Hans van der Molen Sonja Moolhuijzen
Lies Pahlplatz Gerhard Nijhof
Joke Razoux Schultz-Bouwman Bella Roonder

 

Namens de leden en het bestuur bedankt voor uw inzet voor onze vereniging!