ALV 2017 – maandag 10 april

Posted on maart 20, 2017

Aan:
Leden, ereleden en leden van verdienste, ouders van juniorleden van EZC.

Enschede, 20 maart 2017

L.S.

Graag nodigen wij u uit voor de Algemeen Ledenvergadering (jaarvergadering) van de Enschede Zwemsport Combinatie.

Datum: Maandag 10 april 2017
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: VV Zuid Eschmarke (zelfde locatie als voorgaande jaren), J.J. van Deinselaan 40, 7541 PE Enschede

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV d.d. 07-03-2016
 4. Jubilea
 5. Jaarverslagen 2016
 6. Jaarrekening 2016 en verslag kascommissie
 7. Samenstelling bestuur en commissies
 8. a.Volgens rooster van aftreden:
  Herbert Wormeester, herkiesbaar
  Huub Mars, niet herkiesbaar
  b. Verder zal het bestuur bestaan uit:
  Tom Veldhuizen (2018)
  Bob Dietrich (2019)
  c. Het bestuur zoekt nog kandidaten om het bestuur mee aan te vullen. Het betreft:
     Penningmeester, wegens aftreden Huub Mars dient er een nieuwe penningmeester aangesteld te worden. Werkzaamheden bedragen 1x / 4 wkn bestuursoverleg en ca. 3-5 uur / week werk.
  Algemeen lid, om de werkzaamheden binnen het bestuur te verdelen en om tot een goed overleg/besluitvorming te komen dienen er algemene bestuursleden te zijn. Werkzaamheden bedragen 1x / 4 wkn bestuursoverleg en ca. 2 uur / week werk.
  d. Overzicht van portfeuilleverdeling en commissies.
 9. Beleid 2017.
  2017 is voor EZC een cruciaal jaar, er zullen op 2 vragen een antwoord moeten komen.
  Ten eerste is onze financiële situatie zeer gevoelig is voor kleine variaties in leden aantal. Het gevolg is dat een paar leden meer of minder van
  grote invloed is. We kunnen de hoeveelheid zwemwater nauwelijks op deze variatie aanpassen.
  Ten Tweede is het aantal leden wat de vereniging buiten het bad draaiende houdt, bestuur, administratie etc. te klein geworden. Zonder extra
  handen kunnen we de vereniging niet de komende jaren overeind houden. Op de ALV zullen we voor deze 2 problemen een oplossing moeten
  vinden. Ik roep u dan ook dringend op aanwezig te zijn en uw bijdrage te leveren.
 10. Begroting 2017 en voorstel contributie
 11. Kascommissie 2017
 12. Rondvraag
 13. Sluiting (ca. 21:30 uur)

De jaarverslagen zullen ca. 1 week voor de ALV op de website worden gepubliceerd, de jaarrekening en de begroting zijn tijdens de ALV in te zien.

Tot ziens op maandag 10 april!

Met vriendelijke groet,

Tom Veldhuizen
Secretaris EZC    
 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *