Algemene LedenVergadering (ALV) 2018

Posted on maart 11, 2018

Jaarverslagen 2017:
Jaarverslag 2017 Elementaire Commissie
Jaarverslag 2017 Polocommissie
Jaarverslag 2017 Zwemcommissie

Verslagen ALV en infoavond 2017:
Verslag Algemene Leden Vergaderin 10 april 2017
Verslag Info Avond – ALV 16 oktober 2017

 

AAN:

Leden, Ereleden en Leden van Verdienste, ouders van juniorleden van EZC.

 

Maart 2018

Betreft: Uitnodiging

 

L.S.,

Graag nodig ik u namens het bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) van de Enschedese Zwemsport Combinatie.

Datum:                 maandag 9 april 2018

Aanvang:             20.00 uur

Plaats:                  VV Zuid Eschmarke

J.J. van Deinselaan 40, 7541 PE Enschede

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV d.d. 10-04-2017 en16 oktober 2017
 4. Jubilarissen
 5. Jaarverslagen 2017
 6. Jaarrekening 2017 en verslag Kascommissie

Pauze

 1. Samenstelling bestuur en commissies.
 • Rooster van aftreden: Tom Veldhuizen treedt af en is herkiesbaar
 • Bob Dietrich treedt af en is daarmee beschikbaar om de ledenadministratie te gaan voeren.
 • Merel van der Kieft stelt zich kandidaat voor het bestuur (algemeen bestuurslid)
 • Overzicht van portefeuilleverdeling en commissies
 1. Begroting 2018 en voorstel contributie
 2. Rondvraag
 3. Sluiting (ca 21.30 uur)

De jaarverslagen zullen op de website worden gepubliceerd, de jaarrekening en de begroting zijn vanaf 14 maart tijdens de trainingen in te zien bij bestuursleden.
Notulen van de ALV’s van 2017 kunnen worden opgevraagd bij: secretaris@ezc-online.nl

Tot ziens op 9 april.

Met vriendelijke groeten,

Tom Veldhuizen
Secretaris EZC

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *